Wurstsalat

10,90€

mit Pommes - Frites

2,3,4,7,A,I,J